ul. Polna 72
26-200 Końskie
tel. (41) 372 49 75
Dziś jest: , 15 lipca 2024r.     

Jesteś gościem na stronie

Gości Online:

  

PROGRAMY ENERGETYCZNE,
AUDYTY ENERGETYCZNE,
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ustawa "Prawo energetyczne". (t.j. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) nakłada na samorządy gminne obowiązek opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Opracowanie obejmuje: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii oraz zakres współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zestawienie wykonanych opracowań:

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin: Mirzec, Skarżysko Kościelne, Zagnańsk, Złota, Miedziana Góra, Nowa Słupia i Ruda Maleniecka, Łagów, Bliżyn; dla miasta Ożarów, Suchedniów, Stąporków, Małogoszcz, Jędrzejów, Stopnica, Daleszyce, Chmielnik i dla miasta Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin: Chlewiska, Chynów, Żabia Wola, Nadarzyn, Orońsko, Jasieniec, Ciepielów, Stara Błotnica, Jedlińsk; dla miasta Warka, Otwock, Białobrzegi, Grójec, Nowe Miasto nad Pilicą, Mogielnica, Lipsko (woj. mazowieckie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Cielądz, Białaczów, Skierniewice, Brójce, Rzeczyca, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Aleksandrów, miasta i gminy Sulejów, Biała Rawska; dla miasta Rzgów, Zduńska Wola (woj. łódzkie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Karczmiska, miasta Krasnystaw, miasta Lubartów (woj. lubelskie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Unisław; dla miasta Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gorlice (woj. małopolskie),
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zarszyn, Besko, Jedlicze, Nisko, Sieniawa, Czarna, Dukla, Sanok, Dębowiec, miasta Łańcut (woj. podkarpackie),

Energia odnawialna

Analiza SWOT Powiatu Gorlickiego w dziedzinie energii odnawialnej i wydajności energetycznej (woj. małopolskie)

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) oraz przy ubieganiu się przez Samorządy Gminne i Powiatowe o środki na ocieplenie budynków użyteczności publicznej z Funduszy Ochrony Środowiska i funduszy UE.

Zestawienie wykonanych opracowań:

 • Audyt energetyczny budynków z analizą ekonomiczną i finansową projektu dla Aresztu Śledczego w Kielcach
 • Audyty energetyczne budynków wielorodzinnych w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Kielcach.
 • Audyt energetyczny i dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach (woj. świętokrzyskie)
 • Audyty energetyczne budynków Ośrodka Zdrowia w gminach: Złota, Radoszyce, Krasocin, Lubochnia
 • Audyty energetyczne budynków Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminach: Rytwiany, Złota, Radoszyce, Nowa Słupia, Krasocin, Końskie, Starachowice, Szydłowiec,
 • Audyty energetyczne budynków OSP w gminach: Radoszyce, Nowa Słupia
 • Audyty energetyczne budynków Sanepidu w: Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach
 • Audyty energetyczne budynków Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich, Staszowie; komisariatów Policji w: Ożarowie, Działoszycach, Piekoszowie, Strawczynie, Kielcach

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynika z prawa europejskiego. Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Na tej podstawie została uchwalona 19 września 2007 r. nowelizacja Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2007 r.nr 191,poz 1373). Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • lokali mieszkalnych
 • budynków jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej

Firma Konsultingowa BaSz   Rok Założenia 1994 r.