ul. Polna 72
26-200 Końskie
tel. (41) 372 49 75
Dziś jest: , 18 maja 2024r.     

Jesteś gościem na stronie

Gości Online:

  

PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA,
RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

Ustawy: "Prawo ochrony środowiska" oraz "Ustawa o odpadach" nakładają na samorządy obowiązek opracowania "Programu Ochrony Środowiska" oraz "Planu Gospodarki Odpadami" oraz aktualizacji tych dokumentów w cyklu 4-letnim.
Opracowania zawierają opis aktualnego stanu środowiska naturalnego obszaru (gleba, warunki wodne, zanieczyszczenia powietrza, stan gospodarki odpadami itp.) wraz z czynnikami wpływającymi na nie, wyznaczają cele lokalnej polityki ekologicznej, określają priorytetowe zadania bieżące i perspektywiczne.

Zestawienie opracowań:
Lata 2003-2005

 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego, Szydłowieckiego (woj. mazowieckie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów, Kazanów, Chlewiska, Stara Błotnica, Promna, Stromiec, Orońsko, Jastrząb, Szydłowiec, Białobrzegi, (woj. mazowieckie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mirzec (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica, Wolbórz, Rozprza, Poświętne, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Sulejów, (woj. łódzkie)
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedziana Góra (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ręczno, Masłowice, Łęki Szlacheckie (woj. łódzkie)
 • Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Olsztyn (woj. śląskie)

Lata 2007-2015

 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego, Szydłowieckiego (woj. mazowieckie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opoczyńskiego, Brzezińskiego, Skierniewickiego, Miasta Skierniewice (woj. łódzkie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Starachowickiego, Sandomierskiego, Skarżyskiego (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów, Chlewiska, Stara Błotnica, Promna, Stromiec, Jastrząb, Szydłowiec, Białobrzegi, Iłża, Odrzywół, Kazanów (woj. mazowieckie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mirzec, Wąchock, Starachowice, Waśniów, Piekoszów, Pierzchnica, Nowa Słupia, Ćmielów, Pińczów (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sandomierz) (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica, Wolbórz, Inowłódz, Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Głuchów, Regnów, Sadkowice, Rawa Mazowiecka, Kowiesy, Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie)
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kruszyna (woj. śląskie)
 • Program Ochrony Środowiska dla gminy: Regnów, Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie)

Lata 2016-2021 (aktualizacja)

 • Program Ochrony Środowiska dla gminy Bliżyn, Skarżysko-Kamienna, Ćmielów, Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie)
 • Program Ochrony Środowiska dla gminy: Aleksandrów, Będków, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie)
 • Program Ochrony Środowiska dla gminy: Iłża, Jastrząb, Jedlińsk, Nowe Miasto nad Pilicą, Stara Błotnica (woj. mazowieckie)
 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszówskiego
 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego
 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego

Sprawozdania z realizacji POŚ i PGO

 • Sprawozdanie z realizacji POŚ dla Powiatu Starachowickiego (woj. świętokrzyskie), Białobrzeskiego (woj. mazowieckie), Opoczyńskiego, Brzezińskiego, Tomaszowskiego (woj. łódzkie)
 • Sprawozdanie z realizacji POŚ dla: gminy Skarżysko-Kościelne, Bliżyn miasta Skarżysko-Kamienna, Starachowice (woj. świętokrzyskie), gminy Regnów (woj. łódzkie), gminy Białobrzegi (woj. mazowieckie)
 • Sprawozdanie z realizacji PGO dla Powiatu Białobrzeskiego, Szydłowieckiego (woj. mazowieckie), Skierniewickiego, Opoczyńskiego, Brzezińskiego (woj. łódzkie), Starachowickiego (woj. świętokrzyskie),
 • Sprawozdanie z realizacji PGO dla gminy: Chlewiska, Jastrząb, Orońsko, Szydłowiec, Promna, Białobrzegi, Stara Błotnica, Stromiec (woj. mazowieckie), Głuchów, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Godzianów, Wolbórz (woj. łódzkie),

Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Starachowickiego (woj. świętokrzyskie), gminy Szydłowiec, Tczów (woj. mazowieckie), Skarżysko Kościelne, Mirzec, Nowa Słupia, Wąchock (woj. świętokrzyskie), Wolbórz (woj. łódzkie)

Gospodarka odpadami i rekultywacja składowisk odpadów

Zestawienie opracowań:

 • Dokumentacja techniczna zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Strzelce Małe Gmina Masłowice, Wierzchlas, Mokrsko (woj. łódzkie), Sucha gmina Białobrzegi (woj. mazowieckie).
 • Koncepcja budowy punktu segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki dla Miasta i Gminy Szydłowiec (woj. mazowieckie), gminy Piekoszów (woj. świętokrzyskie)
W trakcie realizacja jest dokumentacja techniczna zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Moszczenica (woj. łódzkie)

Raporty oddziaływania na środowisko

Zestawienie opracowań:

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Zagnańsk, budowy zbiornika wodnego w miejscowości Szałas w gminie Zagnańsk, budowy kurników w miejscowościach Gustawów, Zaborowice, Mniów, Przyjmo, modernizacja Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie (woj. świętokrzyskie)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy sieci wodociągowej w gminie Nowe Miasto Nad Pilicą, budowy suszarni osadów ściekowych w gminie Szydłowiec, budowy kanalizacji deszczowej w Białobrzegach, budowy drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, budowy mostu na rzece Pilicy w miejscowości Domaniewice wraz z drogami dojazdowymi, planów urządzenia lasów w pow. Szydłowieckim, (woj. mazowieckie)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy drogi powiatowej nr 1243N w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przebudowy drogi gminnej gmina Wolbórz, przebudowy drogi powiatowej Moszczenica - Wolbórz, budowy kurnika w miejscowości Lubiaszów, budowy centrum logistycznego w Wolborzu (woj. łódzkie)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn.: ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk''(woj. łódzkie)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla kopalni w miejscowościach Filipy-Pałęgi (woj. świętokrzyskie), Dąbrowa, Dąbrowa Kozłowska, Olszany, Gołębiów, Śmiłów, Jastrząb, Gąsawy, Grójec, Borkowice, Rossocha (woj. mazowieckie)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni wiatrowej w gminie Bodzentyn (woj. świętokrzyskie)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla budowy stacji demontażu pojazdów w miejscowości: Zakościele, Opoczno, Różanna (woj. łódzkie), Kłucko, Kornica (woj. świętokrzyskie), Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Zestawienie opracowań:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Miasta Suchedniów, Stąporków, Małogoszcz, gminy Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie), Białobrzegi (woj. mazowieckie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego (woj. mazowieckie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (woj. mazowieckie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Mszczonów (woj. mazowieckie)
 • Prognozy oddziaływania na środowisko dla 29 Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami opracowanych przez PPUH "BaSz".

Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Żabia Wola

Programy renaturyzacji

 • Koncepcja renaturyzacji starorzecza rzeki Pierzchnianki w Białobrzegach

Programy ograniczenia niskiej emisji

 • Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miasta Końskie, Miasta Starachowice.

Plany gospodarki niskoemisyjnej i aktualizacje PGN

Zestawienie opracowań:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bliżyn, Chmielnik, Skarżysko-Kamienna, Pińczów, Jędrzejów, Szydłów (woj. świętokrzyskie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów (woj. lubelskie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka, Aleksandrów, WolbOrz (woj. łódzkie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borkowice, Nowe Miasto nad Pilicą, Chynów (woj. mazowieckie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice – aktualizacja (woj. małopolskie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Besko - aktualizacja (woj. podkarpackie)

Plany aglomeracji

Zestawienie opracowań:

 • Gmina Żarnów, Białaczów, Lipce Reymontowskie, Sulejów, Biała Rawska (woj. łódzkie)
 • Gmina Małogoszcz, Gowarczów, Sobków (woj. świętokrzyskie)


Firma Konsultingowa BaSz   Rok Założenia 1994 r.